Kundeservice:
Mandag - Torsdag kl. 09.00 - 18.00
Fredag kl. 09.00 - 16.00
Sist oppdatert: 03. november 2015

Prisen for printere

På jakt etter en ny printer og lurer på hva prisen er? Les videre for å få vite prisen på din printer i dag!

Prisen for printere

Moderne virksomheter har i dag  et stort behov for en velfungerende printer som kan håndtere store mengder utskrifter. Prisen på en printer varierer en del alt etter hvilke behov man har til funksjoner og kvalitet. Derfor er det viktig at bedriften er oppdatert på prisnivået før man skal gå til anskaffelse.

Har din virksomhet behov for en ny maskin eller skal det anskaffes enda en til? Da har du kommet til riktig sted. I denne bloggpost vil vi forklare hva som påvirker prisen og gi mer informasjon om det generelle prisbildet for printere.

Les mer her om kontorprinter

Printer pris
Hva påvirker prisen på en printer?

For å få en god oversikt over prisnivået for printermarkedet er det viktig å vite hva som påvirker prisene. Dette skyldes at det tilbys mange forskjellige modeller med ulike funksjoner og størrelse. Nedenstående faktorer har alle innvirkning på prisen og bør overveies før man går til anskaffelse av ny maskin:

  • Papirstørrelse: Skal det utskrives i både A4 og A3 eller kun A4? Det er mulig å skrive ut både A3 og A4 på en A3 printer, som typisk er dyrere enn utskrifter fra en vanlig printer.
  • Type kopi: Skal maskinen kunne håndtere printing i farger eller er svart/hvitt tilstrekkelig?
  • Hastighet: Hvor raskt skal det kunne utskrives? Desto hurtigere, desto dyrere.
  • Utskriftskvalitet: Hvor viktig er det at kvaliteten på printing er av topp kvalitet? Høyere oppløsning og bedre kvalitet betyr mer avansert maskin, som igjen betyr høyere pris.
  • Multifunksjoner: Skal det kunne printes, kopieres og skannes i en og samme maskin?
  • Nettverk: Hvor viktig er det at man har muligheter for å koble seg på via nettverket? Her bør det tas stilling til om maskinen skal understøtte nettverket da dette øker prisen.

Særlig er det viktig å ta hensyn til de økende behovene for multifunksjoner og mulighetene til nettverk. Dette er fordi disse to faktorene er de som skiller seg ut prismessig da flere funksjoner gir flere muligheter, men som betyr en høyere pris.

Hva koster det å kjøpe en printer?

Eksakt pris vil være forskjellig fra virksomhet til virksomhet da man har ulike behov. I tillegg opererer leverandørene med forskjellige priser som gjør at eksakt pris vil variere. En printer kan koste fra under tusen kroner til flere hundre tusen kroner.

På grunn av den store prisvariasjonen kan innkjøpet ofte føles som en dyr enkeltkostnad. For å sikre seg en god maskin som matcher alle behov hos virksomheten må man i de fleste tilfeller regne med å betale mellom 10.000 – 50.000 kroner. Derfor kan det leie eller lease av maskinen være et alternativ.
Multifunksjonsskriver 3

Leie eller lease som alternativ

Ønsker man ikke å anskaffe maskinen til odel og eie kan man leie eller lease. Dette er et godt alternativ til virksomheter som har behov for en printer for en kortere periode. Her kan det nevnes at det er dyrere å leie enn lease da man binder seg for en kortere periode.

Leasing er grunnleggende en avtale hvor leasingtaker forplikter seg å betale for en rekke ytelser til leasinggiver. Til gjengjeld oppnår leasingtaker bruksretten over det leasede aktiv i den avtalte finansieringsperiode, som i dette tilfellet er bruksretten over en printer. Her finnes det to forskjellige leasingavtaler:

  • Operasjonell leasing – kortvarig avtale, oppsigelig, tegner en leasingkontrakt tilsvarende leieavtale og sikrer eiendelen ved slutten av avtalen.
  • Finansiell leasing – langvarig avtale, uoppsigelig, sikrer at man er i stand til å betale en fast månedspris, men får ikke eiendelen ved kontraktens slutt.

Er man heller interessert i leie maskinen er dette et godt alternativ i forbindelse med kortvarige prosjekter eller begivenheter. Man kan gjerne inngå en leieavtale på månedsbasis, periodebasis eller for en lengre periode. Likevel krever de fleste leverandørene at man tar kontakt når leieavtalen skal inngås da det opereres med forskjellig innhold i avtalen. Et eksempel på pris kan være følgende: Leiepris: 800 kr, sidepris: 0,32 kr s/h og 0,49 kr farge.

Prisen for forbruksvarer?

I tillegg til selve maskinens pris er det viktig å se på de totale kostnadene inklusive forbruksvarer. Dette skyldes at kostnadene på forbruksvarer varierer fra leverandør til leverandør. Eksempelvis er det forskjell i pris om man velger tykkere ark enn tynnere ark, A3-format enn A4-format, farge enn svart/hvitt og laser enn blekk.

Velger man et tykkere ark tilpasset fotoutskrift vil dette være dyrere enn vanlig ark. De aller fleste virksomheter kan klare seg med vanlig A4 ark som går for 100 kr pakken med 500 ark pr pakke. Om det ønskes annen type ark kan man kjøpe det, men husk at dette vil ha innvirkning på de totale kostnadene.
Multifunksjonsskriver 2

Videre kan man si at anskaffelsesprisen for printere som anvender laser er dyrere enn ved anskaffelse av blekk. Dog er prisen pr. utskrift for laser rimeligere sammenlignet med blekk og passer de som skal gjøre store mengder med utskrift. Det er likevel en fordel med blekk og det er utskriftskvaliteten blir noe høyere.
Printer pris

Reparering og service

Det anbefales å tegne en serviceavtale som sikrer at maskinen fungerer til en hver tid og at feil blir forebygget. En serviceavtale innebærer ofte at man har en personlig kontaktperson å vende seg til ved spørsmål. Hva som eksakt er inkludert i avtalen er også her forskjellig fra leverandørene noe som betyr variasjon i prisen for avtalen.

Bestill tilbud for å finne eksakt prisnivå

Den totale prisen for en printer varierer meget og kommer an på hvilken maskin man velger, forbruksvarer, driftskostnader og valg av serviceavtale. For å få mer oversikt over eksakt bilde av hva en printer tilpasset til ditt kontor koster, bør du bestille tilbud fra ulike leverandører. Det eneste du trenger å gjøre er å utfylle kontraktformularen på høyre side så vil du få gratis og uforpliktende tilbud fra oss i Ekspertvalg.no.