Kundeservice:
Mandag - Torsdag kl. 09.00 - 18.00
Fredag kl. 09.00 - 16.00
Sist oppdatert: 17. desember 2021

Derfor koster bilparken uforholdsmessig mye penger for mange selskaper

Content NO

Kostnader for bilhold utgjør en betydelig post i mange selskaper regnskap. I noen tilfeller er det helt naturlig, en bedrift som tilbyr gods- eller persontransport på vei må naturlig bruke store summer på kjøretøy. Likevel er det ofte penger å spare, både på bildeler og andre kostnadsposter.

Leasing – alltid den beste løsningen?

Mange bedrifter baserer sitt bilhold på leasing, der bilene eies av et leasingselskap som har fokus på biler og andre kjøretøy. Det kan selvfølgelig ha sine fordeler, men også noen ulemper. Kostnadene skal i utgangspunktet være mer forutsigbare sammenlignet med å eie biler selv, men samtidig kan det dukke opp overraskelser når bilene skal leveres inn når leasingperioden opphører. Mange kunder sitter igjen med en saftig regning for unormal slitasje.

Særlig mindre bedrifter velger derfor i noen tilfeller å eie hele eller deler av bilparken direkte. Det forutsetter at bedriften har ansatte som kan bruke tid på bilhold og administrasjon – som leasingselskapet ellers ville ha tatt seg av. Samtidig åpner det for mer styring over vedlikehold, service og andre faktorer – bedriften kan for eksempel kjøpe rimelige BMW-bildeler på ettermarkedet, og har dessuten full kontroll over når biler skal skiftes ut.

Trygge førere – en enkel vei til lavere kostnader

Noen bedrifter opplever en mengde uhell med bilene sine, noe som påvirker både direkte servicekostnader og forsikringspremier over tid. Skadefrekvensen er selvfølgelig avhengig av kjørelengden til bilene, men førernes kompetanse og kjørestil er uten tvil også en sterkt bidragende årsak til skadenes antall og omfang.

Å jobbe med trafikksikkerhet dreier seg selvfølgelig ikke bare om økonomi, men også om både de ansattes og andre trafikanters trygghet. Dessuten unngår selskapet negativ oppmerksomhet i trafikkbildet, noe som kan være et problem hvis bedriftens profilerte biler kjøres på en uansvarlig måte. Holdningsarbeid kan derfor være et godt komplement til direkte kostnadskontroll, sparetiltak og en vurdering av leasing vs. direkte eierskap.