Kundeservice:
Mandag - Torsdag kl. 09.00 - 18.00
Fredag kl. 09.00 - 16.00
Sist oppdatert: 17. mars 2022

Penger å spare på å gjøre alt riktig – HMS, sikkerhet og et trygt arbeidsmiljø

Content NO

Alle bedrifter trenger å ha et forhold til temaer som HMS, sikkerhet på arbeidsplassen og et trygt arbeidsmiljø. Det er ikke bare lovpålagt å jobbe med disse områdene, gode rutiner og systemer vil dessuten være et konkurransefortrinn. Lett tilgjengelig informasjon gjør den daglige driften enklere, samtidig som avvik blir lettere å håndtere – begge deler kan føre til betydelige besparelser. Husk også på at i ytterste konsekvens kan et bevist forhold til HMS og arbeidsmiljø være forskjellen mellom liv og død.

Farlige kjemikalier og stoffer – et innlysende tema

På enkelte områder er viktigheten av gode rutiner ekstra innlysende. Temaet kjemikalier, stoffer og et såkalt stoffkartotek er et godt eksempel. Organisasjoner som enten produserer, pakker, bruker eller lagrer farlige kjemikalier eller stoffer må lage et stoffkartotek, som helt enkelt inneholder en oversikt over de forskjellige stoffene.

I stoffkartoteket samles sikkerhetsinformasjon og andre datablader, men registeret skal ikke bare fungere som en sentral oppbevaringsplass for dokumentasjon. Stoffkartoteket skal også være lett tilgjengelig for alle ansatte, og kunne brukes i systematisk arbeid med HMS. Det er mye enklere å finne risikoområder når alle kjemikalier og andre stoffer virksomheten bruker er kartlagt.

Det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet

Arbeidsgivere har et gitt ansvar for både det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. I lovverket benyttes begrepet «helsefremmende», men det er viktig å husk på at et godt arbeidsmiljø på ingen måte handler om «velgjørehetsarbeid» fra arbeidsgivers side.

Friske, fornøyde og motiverte ansatte vil uten tvil være mer effektive på arbeidsplassen. Omvendt kan demotiverte, syke, misfornøyde arbeidstakere føre til både tapt produksjon og salg. Det lønner seg helt enkelt å legge til rette for et godt arbeidsmiljø.

Oppfølging, revisjoner og kontinuerlige forbedringer

Det er også viktig å huske på at kartlegging og arbeid med arbeidsmiljø ikke er et engangsprosjekt, men et tema som må følges opp jevnlig. Igjen handler det ikke bare om å legge til rette for en trygg og motiverende arbeidsplass, men også om tiltak som synes direkte på bunnlinjen.

Korrekt og periodisk oppfølging av arbeidsmiljøet vil kunne avsløre mange forskjellige farlige, ineffektive eller uønskede arbeidsprosesser. Proaktiv utbedring av svakheter er både smart og lønnsomt. Dessuten legge HMS-arbeidet indirekte til rette for kontinuerlige forbedringer, et begrep som ofte benyttes innen såkalt Lean-metodikk. Momenter som er kjedelige, usikre eller direkte farlige, vil også i mange tilfeller være ineffektive og potensielt svært kostbare. Derfor lønner det seg å gjøre ting riktig første gang.