Kundeservice:
Mandag - Torsdag kl. 09.00 - 18.00
Fredag kl. 09.00 - 16.00
Sist oppdatert: 15. mars 2022

Mobilen som arbeidsverktøy – fornuftige og pengebesparende råd

Content NO

I mange bransjer er mobilen et helt sentralt arbeidsverktøy, noe som også stiller krav til arbeidsgivers oppfølging av både mobiler, apper, abonnementer og mye mer. Dyre smarttelefoner betyr dessuten at mobilkostnadene kan bli relativt høye.

Gjør mobildriften så enkel som mulig

Til å begynne med er det viktig å fastsette hva som egentlig er et fornuftig nivå når det gjelder selskapets bruk av mobiler, inkludert dekning av telefon, abonnement og andre kostnader for de ansatte.

  • Det er ikke «obligatorisk» med smarttelefon til alle ansatte, og det er viktig å dra en grense for når det faktisk er nødvendig med telefon i arbeidsdagen.
  • Hvis selskapet dekker den fysiske telefonen for den ansatte, er det viktig at det etableres tydelige kjøreregler for bruk. Det gjelder ikke minst fysisk sikring, for eksempel at deksel og skjermbeskytter er obligatorisk - se Skalhuset for gode eksempler som bør passe i alle jobbsammenhenger.
  • I noen situasjoner kan det være aktuelt å la ansatte bruke egen telefon, og eventuelt dekke noen kostnader til abonnement. I slike tilfeller er det viktig å sette seg nøye inn i eventuelle skatteeffekter og lignende.

Administrasjon som er tilpasset selskapets behov og standarder

Det kan være utfordrende å administrere en større mengde mobiltelefoner, med alt som følger med i form av abonnementer, apper, innloggings-apper, VPN og andre systemer. Det er viktig å velge løsninger som er tilpasset selskapets behov:

  • Et mindre selskap, som kanskje bare benytter mobilen til samtaler, e-post og eventuelt noen få forretningssystemer, kan klare seg med en enkel oversikt og standard sikkerhetsfunksjoner.
  • Mer kompleks forretningsvirksomhet kan stille krav til mer omfattende fjernadministrasjon, løsninger for sletting og lignende. Det bør være en del av en samlet risikovurdering.

Uansett er det viktig å alltid legge pengebruken tilknyttet mobiltelefoni på et nivå som er i samsvar med både selskapets behov og vurdert risiko. Det legger til rette for betydelige besparelser både på kort og lang sikt.